Záruční registrace produktu

Print Twitter Facebook Delicious LinkedIn Google Xing

Ak ste produkt nezakúpili priamo na základe zmluvy so spoločnosťou Ricoh alebo s niektorým z ich dílerov, vyplňte a odošlite prosím záručný registračný formulár do 30 dní od zakúpenia produktu. 

Ricoh plne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov. Vami poskytnuté informácie budú použité v rámci spoločnosti Ricoh, jej pobočiek a autorizovaných partnerov (zástupci, ktorí konajú menom týchto subjektov) pre účely záruky a s ňou súvisejúcich služieb. Viď naše pravidlá ochrany osobných údajov..

Page Top

Kontakt na podporu a záruku
helpdesk@ricoh.sk

Tel.
+421 850 003 005

Page Top

Page Top